Pročitaj Pravila i načela!

Svaki budući član mora prihvatiti Pravila Zadruge i načela etičnog bankarstva.

Ispuni pristupnicu!

S obzirom na zakonske obveze, potrebni su nam osobni podaci svakog člana / suvlasnika. Vaši podaci mogu biti korišteni isključivo među članovima Zadruge i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Ispuni

Članom Zadruge za etično financiranje može postati bilo koja osoba koja prihvati Pravila ZEF-a​, ispuni pristupnicu, bude potvrđena od strane Odbora za članstvo te uplati osnovni članski ulog od 2.500,00 HRK.

Članski ulog je jednokratan i povratan, a može se uplatiti i obročno.

Fizičke osobe nemaju obavezu uplate dopunskog uloga. Ukoliko osoba želi uplatiti dopunski ulog za temeljni kapital banke, sa svakim ​članom​ sklapa se ugovor.

Uplatom dopunskog kapitala ​član​ ostvaruje pogodnosti prilikom kreditiranja u skladu s visinom uplate.


 

Vraćamo ulog!

Ako iz bilo kojeg razloga poželite istupiti iz​ Zadruge za etično financiranje, samo pošaljite zahtjev i​ ulog vraćamo u potpunosti, bez ikakvih naknada.