Članovi ZEF-a ujedno su i suvlasnici ukupne imovine Zadruge, a time i buduće etične banke, te su ravnopravni sudionici u odlučivanju unutar Skupštine Zadruge. Po kriterijima regionalne pripadnosti, poslovne specijalizacije i područja djelovanja, članovi su podijeljeni u regije (kojima pripadaju fizičke osobe) i sekcije (kojima pripadaju pravne osobe), a svaki član prilikom učlanjenja bira svoju regiju ili sekciju te unutar njih ima pravo sudjelovati u oblikovanju pripadajućih programa i politika ZEF-a.