Pročitaj Pravila i načela!

Svaki budući član mora prihvatiti Pravila Zadruge i načela etičnog bankarstva.

Ispuni pristupnicu!

S obzirom na zakonske obveze, potrebni su nam osobni podaci svakog člana / suvlasnika. Vaši podaci mogu biti korišteni isključivo među članovima ZEF-a i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Ispuni

Članom ​Zadruge za etično financiranje može postati bilo koja pravna osoba koja prihvati Pravila ZEF-a i načela etičnog bankarstva, ispuni pristupnicu, bude potvrđena od strane Odbora za članstvo te uplati osnovni članski ulog od 2.500,00 HRK i dopunski članski ulog, koji ulazi u temeljni kapital banke.

Oba tipa članskih uloga jednokratni su i povratni.

Pravni subjekti imaju obavezu uplate dopunskog uloga. Iznos dopunskog uloga ovisi o veličini i tipu pravnog subjekta, a minimalni iznos dopunskog uloga za svoju organizaciju možete vidjeti u dostupnom dokumentu

Visina kreditiranja kojom će ​etična ​banka pratiti svoje pravne subjekte vezana je omjerom 1:8 uz visinu dopunskog uloga, a sa svakim klijentom potpisuje se ugovor


 

Stopostotno jamstvo povrata dopunskog uloga!

Dopunski ulog u potpunosti je osiguran i koristi se isključivo za uplatu u temeljni kapital etične banke. Ako iz bilo kojeg razloga poželite istupiti iz Zadruge za etično financiranje, samo pošaljite zahtjev i oba uloga vraćamo u potpunosti, bez ikakvih naknada.​